Category Archives: Transport

Rozmowy o powstaniu nowego aliasu kontenerowego

Początek rozmów o powstaniu nowego aliasu kontenerowego

Rozmowy o powstaniu nowego aliasu kontenerowego Rynek transportu morskiego znacząco oparty jest na określonych formach współpracowania między grupą partnerów. Tego typu rozwiązania są naprawdę korzystne, przede wszystkim pozwalają na sprawniejsze kontrolowanie kosztów i większe możliwości do negocjacji. Aktualnie największym graczem na transportowym rynku jest sojusz 2M, składający się z Maersk Line i MSC. W obecnej chwili 2M posiada statki o ładowności więcej niż 2 miliony ton, obsługując trzy największe szlaki między Azją a innymi krajami. Trochę za nim znajdują się trzy inne aliasy, to znaczy G6, O3 i CKYHE, ale na dzień dzisiejszy jeszcze one nie zagroziły pozycji lidera. Największy z tej trójki, czyli CKYHE dysponuje aktualnie ładownością w przybliżeniu dwóch milionów ton, zaś pozostałe aliasy jeszcze mniejszą liczbę. Ale wygląda wszystko na to, że już całkiem niedługo pojawić się mogą na rynku znaczne przetasowania w układzie sił, gdyż jest kilka osób mających zamiary utworzenia aliasu o jeszcze większym zasięgu. Rzeczy tego typu w ciągu ostatnich lat miały wielokrotnie miejsce, więc niewykluczone, że i obecnie uda się pomysły zrealizować.

A pomysłem tym będzie nawiązanie bliskiej współpracy zaliczanego do większych chińskich armatorów Cosco z trzema kolejnymi firmami z morskiej branży, czyli CMA CGM, Evergreen i OOCL. Utworzony w ten sposób alias może znacząco zmienić układ sił w całej branży, głównie zagrażając pozycji, jaką ma obecnie M2. Plany tej fuzji są omawiane intensywnie już od miesiąca, i jeśli wszystko zostanie doprowadzone do końca, to stanie się to jednym z istotniejszych wydarzeń w ciągu ostatnich lat. Aktualnie wszyscy potencjalni członkowie znajdują się w innych aliasach, lecz żaden z tych aliasów nie dał jakiejś znaczącej przewagi nad M2. Po utworzeniu tak potężnego podmiotu dotychczasowe sojusze będą znacznie osłabione, chociaż już na dzień dzisiejszy niektóre mają duże trudności. A tak naprawdę sytuacje tego typu to normalne zjawisko na rynku, żaden sojusz nie jest zawierany na wieki i mogą się pojawić okoliczności, jakie po prostu go zakończą. Jak będzie w tym przypadku okaże się zapewne wkrótce, jak na razie rozmowy są intensywnie prowadzone i być może w najbliższym czasie sytuacja ulegnie wyjaśnieniu.

Otwarcie nowej trasy kolejowej do Portu w Gdańsku

Uruchomienie nowej trasy kolejowej do Portu Gdańskiego

Port Gdański rozwija się w ostatnich latach na wielu płaszczyznach, nowe inwestycje powstają nie tylko na jego terenie, lecz będą także obejmować okoliczne rejony. W ostatnim czasie bardzo dużo wysiłku ale też pieniędzy przeznaczono w modernizację i rozbudowę tras dochodzących do portu. Jest to zupełnie zrozumiałe, bo zwiększenie możliwości przeładunkowych powinno być powiązane z możliwością obsłużenia przewozu kontenerów w głąb lądu – brak odpowiednich nitek kolejowych albo drogowych stanowić tutaj nie może ograniczenia. Stąd też wiele inwestycji na terenie Gdańska zostało już w ostatnim czasie ukończonych, ale wiele też czeka na swoją kolejkę. Szczególnie dużo nacisków położone zostało na gruntowną rozbudowę połączeń kolejowych, jakie w związku z bardzo dynamicznym rozwojem portu po prostu zaczęły nie dawać rady. Dlatego też przykładowo wystartował projekt modernizacji trasy między Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem, który miał swoim zasięgiem objąć prace przy moście na Wiśle oraz przy linii kolejowej o dwóch torach, całość tego przedsięwzięcia wyceniono na trzysta siedemdziesiąt milionów.

Pierwsze nowe transporty na nowo otwartej trasie zaczęły kursować w drugie połowie stycznia, i mogły to zrobić znacznie szybciej niż do tej pory. Otwarcie nowej kolejowej trasy do Portu GdańskiegoPrzed rozpoczęciem modernizacji pociągi poruszały się z maksymalną prędkością dwudziestu km/h, obecnie będzie to więcej o pięć razy. Razem ze wszystkimi pracami poprawiono także transport rzeką która przepływa pod mostem. Przez odpowiednie podniesienie konstrukcji aktualnie pod mostem mogą przepływać znacznie większe jednostki. Aktualnie będzie możliwe transportowanie nawet trzech poziomów kontenerów na pokładzie barki, co dużo może usprawnić żeglowanie na tym właśnie szlaku. Aby poprawić poziom bezpieczeństwa wspomniany most został też odpowiednio oświetlony. Opisywana rozbudowa ma duże znaczenie dla rejonu Gdańska. Oddana całkiem niedawno do użytku linia 226 zwiększy przepustowość między Portem a Pruszczem Gdańskim kilka razy, a poza tym pozwoli na wjechanie dużo cięższych składów niż wcześniej. I najprawdopodobniej nie jest to koniec, bowiem planowane są nowe projekty mające jeszcze bardziej poprawić stan infrastruktury w tamtejszym regionie.
.

Krótkie podsumowanie sytuacji finansowej gdyńskiego portu po minionym roku

Krótkie omówienie sytuacji finansowej gdyńskiego portu po minionym roku

Mimo spadku o 6 procent przeładunków włodarze portu w Gdyni raczej zaliczają poprzedni rok do bardzo udanych. Oddano bowiem do użytku szereg istotnych projektów, nie tylko poszerzających możliwości rozładunkowe, ale również powiększających konkurencyjność portu na lokalnym rynku. Wśród wykonanych projektów ogromne znaczenie miały te finansowane z unijnych środków, z sukcesem zakończono ich aż pięć w ubiegłym roku. Pomimo dużych nakładów na inwestycje Gdyński Port bardzo pozytywnie skończył również rok jeśli chodzi o finanse. Całkowite zyski netto wyniosły blisko 50 milionów złotych, co wprawdzie stanowi połowę mniej niż przed rokiem, lecz też pamiętać trzeba że wówczas odbyła się prywatyzacja Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Oprócz tego na niższy wynik miała także wpływ sytuacja na finansowych rynkach. Port mocno angażuje swoje pieniądze w lokaty i inne bezpieczne instrumenty, a rentowność ich jednak mocno spadła w ostatnim czasie. Następnym czynnikiem który ma wpływ na całkowity wynik jest szybszy wzrost kosztów, coraz to nowe oddane do eksploatacji obiekty powodują duże skoki amortyzacji.

Wśród produktów obsługiwanych przez port w Gdyni największy spadek zanotowano w rozładunkach drobnicy, wskaźnik ten wynosi ponad dziesięć procent. Duże znaczenie na tę sytuację miało odejście do Gdańska kilku kluczowych klientów, co miało duże przełożenie na ogólny wynik. Krótkie omówienie finansowej sytuacji gdyńskiego portu po ubiegłym rokuGdynia jak na razie ma ciężko jeżeli chodzi o konkurencję z Gdańskiem, gdyż nie ma jeszcze uruchomionej obrotnicy oraz odpowiednio pogłębionego toru wodnego, które to projekty dałyby możliwość obsługi jednostek o dwukrotnie większej wielkości. Sporemu zmniejszeniu uległ w roku 2015 również rozładunek węgla, z kolei to było efektem znacznego spadku eksportu właśnie tego surowca. Jednak straty te zrekompensowano w dużej części przez zboża – tu w minionym roku zanotowano 50-procentowy wzrost, z 1,9 do 2,9 miliona ton. Do osiągnięcia tak dobrych wyników przede wszystkim się przyczyniły inwestycje, które zostały poczynione, czyli duża przebudowa na Nabrzeżu Szczecińskim a także nowy magazyn na Nabrzeżu Śląskim.

Jakie są prognozy na nadchodzący rok w Porcie Gdańskim

Prognozy na nadchodzący rok w Porcie Gdańskim

Prognozy na kolejny rok dla Portu Gdańskiego

Minione lata rozpuściły w dużym stopniu kierownictwo portu w Gdańsku – w końcu bez przerwy padały nowe rekordy jeżeli chodzi o wyniki finansowe czy przeładunkowe. Nawet miniony rok, pomimo tego że że oceniany jako ciężki dla całej branży dał jednak blisko 11-procentowy wzrost przeładunków, i to mimo panującego kryzysu na kontenerowym rynku. Władze portu zdecydowały się bowiem postawić na dużą uniwersalność, przez co kurczące się obroty w jednej z grup produktów mogą zostać zrekompensowane przez inną grupę. Przez to nie ma obaw o to, że jakieś tąpnięcie będzie wywierało jakiś znaczący wpływ na stan całego portu, a on sam będzie znacznie odporniejszy na zawirowania na rynkach. Spory spadek w ilości był w minionym roku w rozładunku kontenerów, jak okazało się jednak ostatecznie, ich tonaż był większy niż rok wcześniej, za to ogromna, blisko 20-procentowa dynamika wystąpiła przy paliwach. Na następny rok plany są oczywiście również duże, ale zarząd portu będzie zadowolony, jak będzie utrzymany poziom z minionego roku.

Na dzień dzisiejszy bardzo trudno jednak będzie określić, w którym kierunku rozwijać się będzie ogólna sytuacja na rynkach światowych i jak to przełoży się na sytuację portu. Prognozuje się, że kraje w Azji w dalszym ciągu znajdować się będą w dużej recesji, tak więc spodziewać się należy dalszych spadków lub co najwyżej utrzymania obecnego poziomu. Jednak coraz szybciej zaczął się rozwijać eksport z naszego kraju, i tak naprawdę on być może będzie siłą napędową na kolejny rok. Zwiększająca się ilość przedsiębiorstw dystrybuuje się towary z branży FMCG, jakie transportuje się przy pomocy kontenerów, władze portu bardzo także liczą na branżę wytwarzającą meble, jaka w ostatnich latach została światową potęgą. Trochę ciężko jest z kolei wysnuwać jakiekolwiek prognozy jeśli chodzi o paliwa. Co prawda w ubiegłym roku pomimo dużych spadków cen odnotowano wysoki poziom przeładunków gazu i ropy, jednak wysnuwanie jakichkolwiek wniosków z tego na nadchodzący rok jest nieco ryzykowne. Niestety paliwowy rynek w dużej mierze zależy od polityki, tak więc ciężko tu będzie robić jakiekolwiek założenia.

Najnowsze plany na budowę portu kontenerowego

Plany na budowę portu kontenerowego

Mimo że w chwili obecnej na światowych rynkach zapanował duży kryzys wiążący się z transportem kontenerów, to kolejne polskie porty dość poważnie rozważają inwestycje w takim kierunku. Jako wzór do naśladowania można tu wymienić port DTC w Gdańsku, jaki pomimo kryzysu znacznie powiększył w roku 2015 ogólny tonaż obsłużonej drobnicy, i ma w planach kolejne wielomilionowe inwestycje w celu poprawy obsługi. Wszystko wskazuje na to, że na wybudowanie kontenerowego portu wielką chęć zaczęło mieć Świnoujście. Zapewne jest to chęć pójścia za ciosem, bo w końcu kończona tam jest wielka inwestycja w terminal LNG, w każdym razie już w październiku ubiegłego roku zaczęto szukanie partnera, chcącego zainwestować w samą budowę i później zaczął zarządzać nowym terminalem. Na razie są to tylko pierwsze przymiarki, osoby z zarządu portu na razie nie chcą nic z tej sprawie komentować. Lecz działania, które zostały poczynione, to znaczy rozpoczęcie poszukiwań inwestora wyraźnie świadczą o tym, że do tego projektu w samym Świnoujściu podchodzi się z dużą powagą.Najnowsze plany na budowę portu kontenerowegoSporo będzie wskazywać na to, że planowany terminal będzie zlokalizowany po wschodniej stronie falochronu. Aktualnie jest tam miejska plaża, jednak jeśli projekt wystartuje to trzeba ją będzie wyłączyć z turystyki. Tak jak wspominano już, portowe władze na razie odmawiają komentarzy o tym wszystkim, jednak w ZMPSiS już od dwóch lat realizowane są prace związane z planem budowy. Jak informują miejscowe źródła głównym wykonawcą miałaby być chińska lub koreańska firma, a całość szacowana jest na ponad dwa miliardy złotych. Jednak żeby dało się w ogóle ruszyć z robotami, konieczne będzie uzyskanie zgody Rady Miasta, a także przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru. Jeżeli problemu z tym nie będzie i projekt będzie zaakceptowany, to po wybudowaniu wszystkiego w planach będzie obsługa nawet milion kontenerów w ciągu roku, co daje prawie 800 tirów na dobę. A Świnoujście będzie mogło wtedy dołączyć do coraz bardziej licznego grona krajowych portów, mających możliwość obsługi kontenerów.

90-milionowe zakupy wyposażenia w Gdańskim Porcie

90-milionowe zakupy wyposażenia przez Gdański Port

Zakupy wyposażenia za 90 milionów przez Gdański Port

Port w Gdańsku rozwija się bardzo dynamicznie i z corocznie ilość przeładowywanych w nim towarów znacząco rośnie. Na dzień dzisiejszy jest to największy port na naszym wybrzeżu, a także jednym z większych w naszej części Wybrzeża Bałtyckiego. Do osiągnięcia tak wysokiej pozycji przyczyniły się mądrze podejmowane decyzje o charakterze biznesowym, ale także inwestowanie cały czas w infrastrukturę oraz wyposażenie. Dużą część zrealizowanych zakupów obejmuje sprzęt, i tak niedawno portowe władze wydały prawie 90 milionów na zakup tak potrzebnych maszyn oraz urządzeń. Zakupy te, w znacznym stopniu obejmujące urządzenia przeładunkowe, znacząco zwiększyły możliwości przeładunkowe terminala, przyczyniając się tym samym do umocnienia jego pozycji. Znaczącej poprawie ulegnie również sama obsługa przypływających do portu statków, a także kwestie bezpieczeństwa, gdyż kilka projektów było na tym właśnie obszarze. Pewnie poczynione zakupy na pierwszy rzut oka wielu osobom nie będą się wydawać jakieś spektakularne, ale właśnie przez nie praca w porcie wskoczyła na wyższy poziom.

Poczynione inwestycje sfinansowane zostały z unijnego projektu. Wartość poczynionych zakupów wynosiła około 90 milionów, z czego 30 zostało sfinansowane z Unijnych środków, a brakującą resztę wyłożyły portowe władze. Kupiono w pierwszej kolejności urządzenia do obsługi przeładunków, to właśnie na nie została przeznaczona duża część wymienionych wcześniej dotacji. Port został więc wzbogacony o nowoczesną i wydajną nabrzeżową suwnicę STS, samojezdne suwnice placowe RTG, ciągniki terminalowe, naczepy a także zbiorniki paliwa w wersji mobilnej. Dodatkowo do zdecydowanej większości urządzeń przeładunkowych zakupione zostały monitorujące systemy CCTV, które znacząco poprawiają jakoś pracy w porcie. Pewna część tej inwestycji przeznaczona również została na roboty wiążące się z zagospodarowaniem terenu, przebudowano między innymi podtorza suwnic na nabrzeżach, zostały również wdrożone liczne systemy zwiększające bezpieczeństwo pracy. Nie są to jednak ostatnie zakupy, bo zarząd portu ma w planach kolejne potężne inwestycje.

Kolejne rekordy pobite w gdańskim porcie w roku 2015

Rekordy pobite w porcie gdańskim w roku 2015

Rekordy jakie zostały pobite w gdańskim porcie w ubiegłym rokuUbiegły rok był był dla Gdańskiego Portu wyśmienity, zresztą bardzo dobrze można to zobaczyć po liczbach. 36 milionów ton rozładowanych towarów, ponad 10 procent wzrostów obrotów i szereg inwestycji o wartości blisko miliarda świetnie pokazują, jak to wszystko wyglądało w poprzednim okresie. Po pierwsze rok 2015 był rokiem potężnych inwestycji. Przykładowo ukończony został projektowy etap programu rozbudowy nabrzeży portowych, łączący się z pogłębieniem wodnego toru. Dość duże inwestycje poczyniono jeśli chodzi o paliwa. Dużym sukcesem zakończył się początkowy etap naftowego terminala PERM, a oprócz tego zmodernizowano Terminal Paliw Płynnych, montując tam zaawansowane wyposażenie do obsługi produktów pochodzenia naftowego. Pamiętano także o kontenerach, także tutaj przeprowadzone inwestycje znacząco poprawiły codzienną ich obsługę w porcie. Przed rokiem zaczęta została poważna przebudowa kontenerowego terminala, a poza tym zmodernizowano terminal intermodalny w okolicach Nabrzeża Szczecińskiego. Oprócz tego wykonano sporo mniej spektakularnych prac i projektów, które mają jednak znaczący wpływ na jakość oraz bezpieczeństwo obsługi przeładunków.

A różnych przeładunków w roku 2015 była w Gdańsku rekordowa ilość, bowiem blisko trzydzieści sześć milionów ton. Główną ich część, bo blisko 15 milionów ton stanowiły różnego rodzaju paliwa, dało to prawie 20 procentowy wzrost w porównaniu z latami ubiegłymi. Bardzo dobre rezultaty również były w sektorze drobnicy, pomimo tego że panowało światowe spowolnienie, to w porcie Gdańskim specjalnie odczuwalne to nie było. Prawie 12 milionów i pięcioprocentowy wzrost w stosunku do roku 2014 to także liczby, jakie z pewnością dadzą spore powody do zadowolenia. Mimo że spadła ilość kontenerów, to zwiększył się mocno ich tonaż, i z takiego też powodu tak dobre wyniki w tym właśnie segmencie. A tak naprawdę chyba największe wzrosty wystąpiły przy węglu, w porównaniu z ubiegłym rokiem ilość jego zwiększyła się o 35 procent. Za to niewielkie spadki zanotowano w przeładunkach zbóż, między innymi z takiego powodu, że reszta polskich portów też poszła w tym kierunku.
.

Kolejne załamanie rynku kontenerowych i masowych przewozów

Kolejny krach na rynku przewozów kontenerowych i masowych

Ubiegłe miesiące nie są zbyt łaskawe dla transportowej branży, lecz w ostatnich dniach listopada pobite zostały wszelkie rekordy. Bardzo duże spadki zaczęły dotykać nie tylko masowce, lecz również transport kontenerów. Na przykład na trasie z Azji do Europy Północnej stawki za fracht osiągnęły pułap 295 dolarów za TEU, co oznacza spadek o blisko jedną trzecią w porównaniu z kilkoma wcześniejszymi tygodniami. Mniejsze obniżki zanotowane zostały na trasach do śródziemnomorskich portów, obecny kryzys nie oszczędził także tras z Dalekiego Wschodu do portów USA. Ogółem na znacznej większości szlaków morskich zanotowano spore spadki cen za fracht, które wyniosły od pięciu procent do wymienionych wcześniej prawie trzydziestu. Świetnie te wszystkie zawirowania będzie pokazywał Shanghai Containerised Freight Index zajmujący się analizą stawek między portami w Europie i Chinach, w tym bierze pod uwagę DCT w Gdańsku. Wynik z piątku pod koniec listopada jest najniższy jaki się zdarzył w historii badań, które nieprzerwanie trwają od października 2009 roku.
Kolejne załamanie rynku przewozów kontenerowych i masowych

Tak dramatyczna sytuacja jest rezultatem paru rzeczy. Po pierwsze azjatyckie gospodarki mocno zahamowały, szczególnie widoczne jest to w największym z tamtejszych krajów to znaczy Chinach. Postępująca dewaluacja chińskiej waluty spowodowała dużą redukcję popytu na towary kupowane w Ameryce i Europie, a z kolei to przełożyło się na sporo mniejsze zainteresowanie przewozami. Drugą istotną przyczyną obniżek cen jest spora nadpodaż powierzchni ładunkowej na okrętach, jaka w ostatnim czasie także występuje. W przeciągu ostatnich lat wybudowano wiele nowoczesnych jednostek, jakie na dzień dzisiejszy nie zostają wykorzystywane w stu procentach, rezultatem tego wszystkiego jest zadłużenie branży na całkiem pokaźną sumę 80 miliardów dolarów. Obecny kryzys dużo firm postawił w trudnym położeniu, pewna ich część będzie musiała szukać wsparcia banków, aby poradzić sobie ze zobowiązaniami. Analitycy twierdzą, że w następnych kwartałach sytuacja na rynku powinna się poprawić. Stawki mają powoli iść do góry, aby ostatecznie osiągnąć pożądany przez większość armatorów pułap 1000 dolarów za jednostkę kontenerową.
.

Budowa nowego terminala kolejowego BCT w Gdyni

Budowa nowego terminala kolejowego BCT w Gdyni

Kolejne inwestycje na terenie naszych portów bez przerwy idą naprzód, najlepszym przykładem tego jest oddanie do użytkowania nowoczesnego terminala kolejowego w porcie w Gdyni. Ten najkosztowniejszy w dotychczasowej historii portu projekt zaczął się przed trzema laty i obejmował przebudowę i modernizację całego terminala dla pociągów. Zrealizowano do przy współudziale Zarządu Morskiego Portu, a prace dotyczyły głównie modernizacji i rozbudowy kolejowych torów na terenie tego miejsca. Spore znaczenie w tym projekcie miało pozyskanie dofinansowania. Władze portu otrzymały pieniądze z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dzięki czemu można było zakupić dwie nowoczesne maszyny do całościowej obsługi wagonów kolejowych. Nowy terminal kolejowy w porcie w GdyniDzięki ich wykorzystaniu aktualne możliwości przeładunkowe kształtują się na poziomie pół miliona typowych kontenerów rocznie, co dostarcza znacznie większych możliwości rozwoju i współpracy z kontrahentami zagranicznymi i krajowymi. Otwarcie terminala na terenie portu ma również bardzo duże znaczenie dla wzrostu coraz bardziej popularnego w naszym kraju transportu o charakterze intermodalnym.

Prezes tego terminala podczas wywiadów bardzo podkreśla rolę transportu intermodalnego i wyraża swoje zadowolenie, że zrealizowanym inwestycjom Gdynia jest bardzo konkurencyjna pośród innych portów w tym rejonie. Równocześnie podkreśla znaczenie dobrej współpracy pomiędzy jego firmą a portem, dzięki poczynionym wcześniej porozumieniach udało się w pełni zaplanować i doprowadzić do końca inwestycję. Niezwykle ważnym elementem całości są wcześniej wspominane suwnice, służące do załadunku kontenerów. Dostarczyła je firma Kocks Krane i pracują one z szybkością trzydziestu jednostek w ciągu godziny. Dzięki tak dużej szybkości a także rozbudowie układu torów na obszarze portu w ciągu dnia terminal obsługuje do 24 pełnych pociągów. W skali roku jest to blisko pięćset tysięcy kontenerów, co jest bardzo dobrym wynikiem, który daje całkiem spore możliwości rozwoju. Planowane są kolejne inwestycje, między innymi podłączenie do terminala trakcji elektrycznej.
.

Pierwszy transport gazu płynnego od firmy Quatargas

Pierwsza dostawa gazu płynnego z Kataru

Pierwsza dostawa gazu płynnego z KataruData 11 grudnia zeszłego roku dla wielu specjalistów stanowi duży krok aby zdobyć energetycznej niezależności. Do niedawna jeszcze gospodarka Polski w głównej mierze oparta była na dostawach surowców z sąsiedniej Rosji, lecz intensywne działania w celu zróżnicowania źródeł zaopatrzenia zapoczątkowały współpracę z firmą Qatargas. I to właśnie gaz tej firmy dopłynął w drugim tygodniu grudnia do otwieranego właśnie terminala gazowego na terenie Świnoujścia, zaczynając nowy etap w zabezpieczeniu energetycznym naszej gospodarki. Dostawa ta została zakontraktowana na 210 tys metrów sześciennych surowca i ma ona na celu wychłodzenie i rozruch terminalowej instalacji. Kolejna z dostaw zgodnie z ustaleniami odbędzie się już w lutym, a cały kontrakt podpisany został na dwadzieścia lat i ma obejmować około miliona ton surowca rocznie. Terminal w Świnoujściu jest siedemnastym miejscem tego typu, do którego katarska firma dostarcza swój surowiec. Zarząd firmy Quatargas wyraża duże zadowolenie z nawiązania współpracy, twierdząc to za początek rozszerzania działalności firmy na sąsiednie kraje.

Również przedstawiciele firm z naszego kraju uważają ten kontrakt za świetny kierunek na rozwoju, ponieważ nowo wybudowany terminal z doskonale rozwiniętymi międzynarodowymi połączeniami może otworzyć naszemu krajowi drzwi na sąsiednie rynki. Ważne jest też to, że terminal gazowy jest ważnym elementem w zagwarantowaniu energetycznej niezależności gospodarki, zapewniając przede wszystkim wyższy poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie dając możliwość opłacalnej współpracy z sąsiednimi krajami. Same możliwości terminala gazowego są bardzo duże, zaprojektowany on został do kompleksowej obsługi nawet pięciu miliardów ton tego surowca w skali roku. Na cały kompleks składa się trzykilometrowej długości falochron, nabrzeże przy którym będą rozładowywane metanowce oraz dwa pojemne zbiorniki gazu. Do tego wszystkiego dochodzą niezbędne instalacji i prawie stukilometrowy rurociąg, przez co całość jest największym tego typu obiektem w naszej części Europy. Aktualnie terminal znajduje się w fazie wstępnego rozruchu, do czego niezbędne są właśnie zakontraktowane dostawy, ale dość szybko osiągnie on pełne możliwości rozładunkowe.
.

1 2 3 4 7