Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadunkiem na pokład statku

Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadunkiem na pokład statku

Rozmaite urzędy jakie się zajmują morskimi przepisami zaczynają przykładać coraz większą rolę na sprawy związane z bezpieczeństwem. Już za kilka miesięcy wejdą w życie prawne regulacje wiążące się z dokładnym weryfikowaniem masy kontenerów. Zgodnie z ich nowym brzmieniem obowiązek zrobienia tej kontroli spoczywał będzie na tym, kto nadaje ładunek, i ma się to odbyć zanim się wszystko załaduje ma statek. Nad przepisami dokładnie pracowano już przed dwoma laty, natomiast problemy te widziano już dużo wcześniej, jednak z różnych przyczyn rozwiązania nie wprowadzono w życie. Nowe wytyczne wskazują że każdy kto będzie nadawał kontener zobowiązany jest do dokładnej weryfikacji jego wagi i przekazania informacji o tym terminalowi i przewoźnikowi. wprowadzony także został zakaz obsługi kontenerów, jakie nie były zweryfikowane. Obowiązek ważenia kontenerów przed załadowaniem na statekProponuje się aktualnie dwie metody kontroli, więc będą tu możliwości wybrania bardziej pasującego. Pierwszy z nich to zważenie zapełnionego kontenera przy wykorzystaniu certyfikowanych wag, a drugim jest sprawdzenie masy każdego przedmiotu i zsumowanie jej z wagą pustej skrzyni.

Kłopot z podawanymi niepoprawnie wagami znany był od wielu lat, i od dawna było to mocno niebezpieczne. Do ładowni pojedynczego statku jednorazowo wchodzi kilkanaście tysięcy jednostek kontenerowych. Przy tak dużej ilości nawet małe różnice w zadeklarowanej masie w stosunku do rzeczywistej spowodować mogą wiele problemów na morzu. Już wielokrotnie pojawiały się przypadki zapadania się kontenerów, problemy z utrzymaniem stabilności kontenerowców czy także groźne wypadki pośród pracujących tam ludzi. W skrajnym przypadku, przy większych odchyleniach między rzeczywistą a deklarowaną wagą może dojść nawet do znacznego przechyłu i zatopienia statku, co już kilka razy w przeszłości się już wydarzyło. Dlatego też morska branża z zadowoleniem przyjęła planowane zmiany, mimo że będą się one wiązać z większą ilością pracy. Na szczęście przede wszystkim zdecydowano się postawić na odpowiednie bezpieczeństwo, a nie na dochody za wszelką cenę. Dzięki temu wszystkiemu można żywić nadzieję, że zdarzenia jakie miały miejsce w przeszłości już się więcej nie powtórzą.