Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej na terenie portów Trójmiasta

Praktycznie żaden port prezentujący do miana nowoczesnego nie ma żadnych szans na odpowiedni rozwój, jeżeli doprowadzone do niego nie zostaną odpowiednio przepustowe komunikacyjne trasy, i to nie tylko samochodowe ale także pociągowe. Jak na razie infrastruktura kolejowa pozostawia naprawdę sporo do życzenia, w szczególności na terenach portowych jeszcze pozostało sporo do wykonania w tym obszarze. Jeżeli będzie chodzić o Trójmiasto, to tutaj dużo korzystniej wypada w tym względzie Port w Gdańsku. Na samym początku aktualnego roku została oddana do użytkowania linia 226 między Północnym Portem a Pruszczem Gdańskim. Dodatkowo w trakcie realizacji jest kolejny tor tej trasy, przez co już od września składy będą mogły jeździć w każdą stronę, z przepustowością w okolicach dwustu składów w ciągu doby. Plany są jeszcze większe, ponieważ zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Portu Gdańskiego docelowa przepustowość trasy będzie większa od obecnej sześciokrotnie. Z tego też powodu już teraz prowadzonych jest parę ważnych projektów, mających pomóc w zrealizowaniu tego celu, a kilka nowych jest w trakcie konsultacji społecznych, projektowania czy gromadzenia niezbędnej dokumentacji.

Tak samo duży zakres prac jest realizowany w porcie w Gdyni. Po pierwsze port ten zamierza dostosować kolejową infrastrukturę do standardu sieci TEN-T. Pozwoli to przede wszystkim na obsługę sporo cięższych i dłuższych składów niż w chwili obecnej, bo aż długich na 740 metrów. Przeprowadzona przy okazji porządna modernizacja systemu sterowania ruchem przyczyni się z kolei do znacznego powiększenia się poziomu bezpieczeństwa, a równocześnie znacząco poprawi jakość obsługi przejazdów w samym porcie. Jednym z dużych projektów, jakie mogłyby w dużym stopniu na dłuższy okres czasu usprawnić połączenia kolejowe w Gdyni, jest przebudowa dwóch tras które przebiegają przez tę miejscowość. W chwili obecnej linie mają jedynie po pojedynczym torze, a poza tym nie posiadają linii elektrycznej, więc oba z tych obszarów byłyby do realizacji. Na dzień dzisiejszy ten właśnie projekt jest w trakcie studium wykonania, a po skończeniu tego etapu będzie można przedstawić zainteresowanym stronom najlepsze pomysły i rozwiązania. Planowane koszty to około 1,6 miliarda złotych, a szacowana data ukończenia to rok 2021.