Dalekosiężne plany transportu intermodalnego w naszym kraju

Dalekosiężne plany transportu intermodalnego w najbliższych latach

Intermodalny transport cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród transportowców. Polega on na tym, że dostawa ładunku jest wykonywana paroma różnymi sposobami, lecz wszystko odbywa się w wygodny i szybki sposób dla użytkownika. Rozwojowe plany transportu multimodalnego w PolsceDynamiczny rozwój tego właśnie transportu to jeden z priorytetów jakie ma Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, co wywnioskować się da po liście, jaki został skierowany do uczestników odbywającego się na terenie Gdańska IV Forum Transportu Multimodalnego. Jednym z głównych założeń, które podjęto jest osiągnięcie przed rokiem 2020 udziału transportu w wysokości 6 procent w całości transportu kolejowego. Ocenia się, że w obecnej chwili poziom ten kształtuje się w wysokości niecałe pięć, jednak dynamiczny wzrost daje sporo szans na to, że . Na dzień dzisiejszy rynek tego transportu jest już dość stabilny, ale cały czas się rozwija. Cały czas lideruje PKP Cardio, z prawie 50-procentowym udziałem, lecz Lotos Kolej i DB Schenker Rail Polska SA cały czas depczą liderowi po piętach.

By jednak planowane cele udało się osiągnąć potrzebne będzie nie tylko odpowiednie zainteresowanie klientów, ale też odpowiedniej jakości infrastruktura. Z tego też powodu w planowanych pracach na najbliższe lata pojawiło się sporo projektów które są związane z rozwojem i modernizacją systemu kolei. Zgodnie z Krajowym Planem Kolejowym, jaki został przyjęty w ubiegłym roku we wrześniu, przez najbliższe siedem lat jest w planach przeznaczenie prawie 70 miliardów, z z jakich 2/3 będzie otrzymane z unijnych funduszy. To na ten rok właśnie planowane jest zakończenie prac związanych z zabudową wszystkich istotnych fragmentów szlaków kolejowych, przez co ma powstać nowoczesna sieć o wysokich parametrach technicznych. Poza tym sporo środków ma być przeznaczonych na budowę i wyposażenie centrów logistycznych oraz terminali, a także na nowy tabor. Jest także w planach obniżenie stawek za dostęp do kolejowych sieci dla firm, które oferują intermodalny transport, po przeprowadzeniu niezbędnych prac legislacyjnych byłoby to jak najbardziej możliwe.